Ecigarett och Vape

Den ökande spridningen av elektroniska cigaretter (e-cigaretter) eller vape från https://vape.se/ innebär tillgången på marknaden av preparat som innehåller olika koncentrationer av nikotin, i allmänhet mellan 6 och 26 mg/ml.
Detta ämne absorberas snabbt genom huden, alveolerna och slemhinnorna i munnen, svalget och mag-tarmkanalen.
Vid överdosering kan nikotin orsaka akut förgiftning vars svårighetsgrad är dosberoende.
Den kliniska bilden börjar vanligtvis med hyperventilation, följt av eufori, illamående, salivation, kräkningar och diarré, kall svettning, takykardi och högt blodtryck; i svåra fall kan det utvecklas till konvulsioner och nedsatt andningsaktivitet tills det stannar.
I ett barn under 1 år kan intag av 1 mg redan ge symtom på akut förgiftning av en vape.
Så akta dig:

– den vätska och elektroniska cigaretten och vape som används i originalflaskorna ska inte lämnas utom räckhåll för barn;

– Förväxla inte förpackningar som innehåller nikotin som ska användas med den elektroniska cigaretten med droger: håll dem väl åtskilda.

-använd inte e-cigaretten och vape i liggande läge: vätskan kan hamna i munnen;

– om du upplever symtom som hjärtklappning, andningsbesvär, brist på känsla eller andra symtom under användning, kontakta omedelbart ett Giftinformationscenter (Cav di Milano Ospedale Niguarda Ca ‘ Granda: Tel. 0266101029)